آیا میتوان بدون استفاده از پنل ، از طریق ایمیل یا تماس اقدام به درخواست خدمات کرد ؟

 در

خیر ، راه های ارتباطی موجود در صفحه تماس با ما  صرفا جهت مکاتبات می باشد.جهت درخواست خدمات بایستی حتما از طریق پنل کاربری کالجو اقدام نمایید.